Συμβούλιο της Επικρατείας   Ολομέλεια Συμβουλίου της Επικρατείας
  Σύνδεση   -   Όροι χρήσης   -   Πιστοποιητικό 

ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣτΕ" ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.2 "ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ" ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" (ΕπΚτΠ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΚΟΙΝOΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Συμβούλιο της Επικρατείας


Ανακοινώσεις

Πρόσφατες αποφάσεις
 • ΣτΕ 1741/2015 (Ολομέλεια) - Επιβολή πολλαπλών τελών
  Σύμφωνη με το Σύνταγμα η πρόβλεψη του Τελωνειακού κώδικος περί επιβολής πολλαπλών τελών (διοικητική κύρωση) και ποινής από τα ποινικά δικαστήρια στα διαπράξαντα λαθρεμπορία συνέχεια
 • ΣτΕ 210/2015 εν συμβουλίω (Β΄Τμήμα) επί προδικαστικού ερωτήματος
  Απάντηση επί προδικαστικού ερωτήματος με απόφαση εν συμβουλίω - Η ρύθμιση του άρθρου 277 παρ. 4 του Κ.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3900/2010, δεν αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ. συνέχεια
 • Περιλήψεις αποφάσεων στην Αγγλική γλώσσα (Judgment Summaries)
  Summaries of the 4741/2014, 4003/2014 and 2192-2196/2014 judgments of the Council of State. συνέχεια
 • ΣτΕ 1251/2015 (Ολομέλεια)
  Aίτηση ακυρώσεως Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ.λπ. (117 αιτούντες) κατά Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Ακυρώνει τις αποφάσεις του Υπουργού: α) Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» (Β΄2665) και β) Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013-2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4274/2014 . . .» (Β΄2665). Απορρίπτει τις παρεμβάσεις. συνέχεια
 • ΣτΕ 1252/2015 (Ολομέλεια)
  Aίτηση ακυρώσεως Αθανασίου Γιακουμάκη κατά Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Καταργεί τη δίκη επί της κρινομένης αιτήσεως κατά το μέρος της, με το οποίο ζητείται η ακύρωση διατάξεως της αποφάσεως του Υπουργού Φ./161753/Β3/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» (Β΄2665). Απορρίπτει την αίτηση κατά τα λοιπά. συνέχεια


         

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε
Συμβούλιο της Επικρατείας
... Αποχωρών της πολιτικής, είμαι ευτυχής ότι αφίνω την χώραν προικισμένην με το Συμβούλιον της Επικρατείας."

Ελευθέριος  Βενιζέλος, 1934
 


© Συμβούλιο της Επικρατείας, 2006 - 2013