Συμβούλιο της Επικρατείας   Ολομέλεια Συμβουλίου της Επικρατείας
  Σύνδεση   -   Όροι χρήσης   -   Πιστοποιητικό 

ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣτΕ" ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.2 "ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ" ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" (ΕπΚτΠ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΚΟΙΝOΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Συμβούλιο της Επικρατείας


Ανακοινώσεις
 • Διετής συντήρηση των 4 fax canon του Σ.τ.Ε.
  Ανάθεση της σύμβασης για τη διετή συντήρηση των τεσσάρων τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax) CANON του Σ.τ.Ε., από 16 Απριλίου 2016 έως 16 Απριλίου 2018, στην εταιρεία «ΙNTERSYS-Συστήματα Πληροφορικής & Επικοινωνίας» για το συνολικό ποσό της προσφοράς της ποσού 738 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. συνέχεια
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Ανάληψη σχετικών εν όψει της μετακίνησης των δικογραφιών των αποφάσεων έτους 2010 συνέχεια
 • Ετήσια συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Σ.τ.Ε.
  Ανάθεση της σύμβασης για την ετήσια συντήρηση των επτά (7) φωτοτυπικών μηχανημάτων τύπου SHARP που υπάρχουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας από 4 Απριλίου 2016 έως 4 Απριλίου 2017, στην εταιρεία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» για το συνολικό ποσό της προσφοράς της ποσού 4.606,35 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α συνέχεια
 • Πρότυπη δίκη (ΠΑ2/2016)
  Πράξη 3/2016 της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 συνέχεια

Πρόσφατες αποφάσεις


         

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε
Συμβούλιο της Επικρατείας
... Αποχωρών της πολιτικής, είμαι ευτυχής ότι αφίνω την χώραν προικισμένην με το Συμβούλιον της Επικρατείας."

Ελευθέριος  Βενιζέλος, 1934
 


© Συμβούλιο της Επικρατείας, 2006 - 2013