Συμβούλιο της Επικρατείας   Ολομέλεια Συμβουλίου της Επικρατείας
  Σύνδεση   -   Όροι χρήσης   -   Πιστοποιητικό 

ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣτΕ" ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.2 "ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ" ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" (ΕπΚτΠ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΚΟΙΝOΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Συμβούλιο της Επικρατείας


Ανακοινώσεις
 • ΠΑ 10/2014 ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3900/2010
  στην οποία τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας των προσβαλλομένων ρυθμίσεων με το Σύνταγμα και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την από 29/8/2014 Πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, έγινε δεκτό το αίτημα αιτούντων να εισαχθεί η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεων περί προσλήψεως προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. συνέχεια
 • Υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στου Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010
  Με την υπ΄ αριθμ. 67/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, διατυπώνεται προδικαστικό ερώτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, περί του εάν απαιτείται επί αιτήσεως αναστολής νομιμοποίηση δικηγόρου σε ακυρωτικές διαφορές και εάν η προβλεπόμενη στο άρθρο 52 παρ. 3 του π.δ. 18/1989 προθεσμία είναι ανατρεπτική. (Αρ. Καταθ. ΕΔ220/2014 αιτήσεως αναστολής) συνέχεια
 • Επιστολή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας
  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας επί τη λήξει του δικαστικού έτους απηύθυνε στους Δικαστές την εξής επιστολή: συνέχεια
 • Ανοικτός διαγωνισμός
  Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του καθαρισμού των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Συμβουλίου της Επικρατείας. συνέχεια

Πρόσφατες αποφάσεις


         

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε
Συμβούλιο της Επικρατείας
... Αποχωρών της πολιτικής, είμαι ευτυχής ότι αφίνω την χώραν προικισμένην με το Συμβούλιον της Επικρατείας."

Ελευθέριος  Βενιζέλος, 1934
 


© Συμβούλιο της Επικρατείας, 2006 - 2013