Συμβούλιο της Επικρατείας   Ολομέλεια Συμβουλίου της Επικρατείας
  Σύνδεση   -   Όροι χρήσης   -   Πιστοποιητικό 

ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣτΕ" ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.2 "ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ" ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" (ΕπΚτΠ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΚΟΙΝOΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Συμβούλιο της Επικρατείας


Ανακοινώσεις
 • Ρυθμίσεις ΙΕ 11
  Μετά την τελευταία αναβάθμιση του Internet Explorer η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία σύνδεσης με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του portal www.ste.gr , θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: συνέχεια
 • Ανάθεση σύμβασης ετήσιας συντήρησης της μαγνητικής πύλης που βρίσκεται στην είσοδο του Σ.τ.Ε.
  Ανάθεση σύμβασης για την ετήσια συντήρηση της μαγνητικής πύλης, που βρίσκεται στην είσοδο του Σ.τ.Ε. από 8 Απριλίου 2015 έως 8 Απριλίου 2016, στην εταιρεία «ΝΙΒΑΚΟΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ» (Ούλωφ Πάλμε 9, Ιλίσσια 157 71, τηλ. 210 7717527) για το συνολικό ποσό της προσφοράς της ποσού 307,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. συνέχεια
 • ΠΑ 5/2015 ΚΑΙ ΠΑ7/2015 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3900/2010
  Τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συνταγματικότητας (παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 78 παρ. 4 του Συντάγματος) και της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (παραβάσεις των άρθρων 9 και 11, καθώς και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής) των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ΄, στ (α) και στ (β) του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287), κατά το μέρος που με τις διατάξεις αυτές δεν απαλλάσσονται του ένδικου φόρου ιδιοκτησίας όλα τα ακίνητα των Ιερών Μονών της Ελλάδος, ήτοι και εκείνα που δεν ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους, όπως αντιθέτως συμβαίνει για τα ακίνητα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, ακόμα και εάν τα τελευταία ευρίσκονται εκτός του αυτοδιοίκητου εδάφους του Αγίου Όρους, το οποίο (ζήτημα) έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων συνέχεια
 • Ανάθεση σύμβασης ετήσιας συντήρησης 7 φωτοτυπικών μηχανημάτων του Σ.τ.Ε.
  Ανάθεση σύμβασης για την ετήσια συντήρηση των επτά (7) φωτοτυπικών μηχανημάτων τύπου SHARP που υπάρχουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας από 3 Απριλίου 2015 έως 3 Απριλίου 2016 στην εταιρεία «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.», (Κάνιγγος 26, Αθήνα 106 82, τηλ. 210 3822516) για το συνολικό ποσό της προσφοράς της ποσού 9.717 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. συνέχεια

Πρόσφατες αποφάσεις
 • ΣτΕ 210/2015 εν συμβουλίω (Β΄Τμήμα) επί προδικαστικού ερωτήματος
  Απάντηση επί προδικαστικού ερωτήματος με απόφαση εν συμβουλίω - Η ρύθμιση του άρθρου 277 παρ. 4 του Κ.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3900/2010, δεν αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ. συνέχεια
 • Περιλήψεις αποφάσεων στην Αγγλική γλώσσα (Judgment Summaries)
  Summaries of the 4741/2014, 4003/2014 and 2192-2196/2014 judgments of the Council of State. συνέχεια
 • ΣτΕ 1251/2015 (Ολομέλεια)
  Aίτηση ακυρώσεως Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ.λπ. (117 αιτούντες) κατά Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Ακυρώνει τις αποφάσεις του Υπουργού: α) Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» (Β΄2665) και β) Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013-2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4274/2014 . . .» (Β΄2665). Απορρίπτει τις παρεμβάσεις. συνέχεια
 • ΣτΕ 1252/2015 (Ολομέλεια)
  Aίτηση ακυρώσεως Αθανασίου Γιακουμάκη κατά Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Καταργεί τη δίκη επί της κρινομένης αιτήσεως κατά το μέρος της, με το οποίο ζητείται η ακύρωση διατάξεως της αποφάσεως του Υπουργού Φ./161753/Β3/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» (Β΄2665). Απορρίπτει την αίτηση κατά τα λοιπά. συνέχεια
 • ΣτΕ 646/2015 (Ε' Τμήμα)
  Εκτός ορίων νομοθετικής εξουσιοδότησης κανονιστική πράξη περί παραχώρησης του συνόλου των αιγιαλών της χώρας στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. και περί συλλήβδην εκ των προτέρων έγκρισης της περαιτέρω μεταβίβασης από τους Ο.Τ.Α. σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. συνέχεια


         

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε
Συμβούλιο της Επικρατείας
... Αποχωρών της πολιτικής, είμαι ευτυχής ότι αφίνω την χώραν προικισμένην με το Συμβούλιον της Επικρατείας."

Ελευθέριος  Βενιζέλος, 1934
 


© Συμβούλιο της Επικρατείας, 2006 - 2013