Συμβούλιο της Επικρατείας   Ολομέλεια Συμβουλίου της Επικρατείας
 

ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣτΕ" ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.2 "ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ" ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" (ΕπΚτΠ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΚΟΙΝOΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Εκθέματα Ολομέλειας και Τμημάτων
Μέσα από αυτή τη σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε τα εκθέματα που αναρτώνται στο Δικαστήριο. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται, για κάθε σχηματισμό, τα εκθέματα των δύο τελευταίων μηνών καθώς και το έκθεμα της επόμενης δικασίμου, εφόσον το τελευταίο έχει αναρτηθεί. Για να δείτε το έκθεμα που σας ενδιαφέρει επιλέξτε αρχικά από τον αντίστοιχο κατάλογο το δικαστικό σχηματισμό. Ο δικαστικός σχηματισμός εμφανίζεται με τη μορφή Σύντμηση Τμήματος - Σύνθεση (π.χ. Γ-Επταμελής αναφέρεται στην επταμελή σύνθεση του Γ΄Τμήματος). Μετά την επιλογή του δικαστικού σχηματισμού θα εμφανιστούν οι ημερομηνίες δικασίμου αυτού. Επιλέγοντας την εμφάνιση του εκθέματος, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα στοιχεία των υποθέσεων, τους εισηγητές και το αποτέλεσμα (Συζήτηση - Αναβολή - Παραίτηση).

Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στο έκθεμα της επόμενης δικασίμου είναι το προτεινόμενο από τον εισηγητή, εμφανίζεται με μπλε χρώμα και πρέπει να επαληθεύεται μετά τη δικάσιμο. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται κάποιο αποτέλεσμα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την οικεία Γραμματεία. Το οριστικό αποτέλεσμα (με μαύρο χρώμα) εμφανίζεται το βραδύτερο την επόμενη ημέρα της δικασίμου.
Δικαστικός σχηματισμός * :
Δικάσιμος :
   
* Επεξήγηση συντμήσεων δικαστικών σχηματισμών
Ολ:Ολομέλεια
Α:Α' Τμήμα
Β:Β' Τμήμα
Γ:Γ' Τμήμα
Δ:Δ' Τμήμα
Ε:Ε' Τμήμα
ΣΤ:ΣΤ' Τμήμα
 
   © ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, 2006 - 2014